izohelia

15 tekstów – auto­rem jest izo­helia.

Nie ma bogów mniej ideal­nych. jest tyl­ko je­den Stwórca, gar­stka ludzi i ty­siące zwierząt, które za bar­dzo chcą być ludźmi. Al­bo bogami. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 sierpnia 2010, 16:26

Żyj i nie py­taj mnie o jut­ro ani o wczoraj!. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 lipca 2010, 19:31

Prze­malo­wałam bran­so­letkę. Myślałam, że far­ba po­ciek­nie po całym zle­wie, że będę miała ko­loro­we pal­ce... Zmyła się za­nim zdążyłam po­wie­dzieć za co nienawidzę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 lipca 2010, 15:05

Wierzę w granice. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 lipca 2010, 18:47

Chciałabym, żebyś mnie rzucił.
Bo gdy­byś miał mnie rzu­cić, to mu­siałbyś naj­pierw ze mną być! 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 lipca 2010, 20:16

Jes­teś żałos­ny, ale masz miodo­we oczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lipca 2010, 00:54

i żeby nig­dy nie bo­lało Cię serce! 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 czerwca 2010, 19:55

Po­dob­no w niebie spełniają się marzenia.
Po­dob­no dla­tego żyję. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 czerwca 2010, 20:24

Chciałabym Cię wysłać na bez­ludną wyspę. Tyl­ko po to, żeby mieć pew­ność, że mnie już nie zdradzisz. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 28 czerwca 2010, 15:53

Zam­knęłam Two­je po­wiet­rze w bu­tel­ce i się nim inha­luję. Świado­mość, że Ty też nim te­raz od­dychasz jest bar­dzo pocieszająca. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 czerwca 2010, 13:11
izohelia

"Czasami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać." Kurt Cobain

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

izohelia

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność